Tým Hormed

V srpnu 2020 završí společnost HORMED, s.r.o. své již osmnáctileté působení v oblasti rozvoje lidí. 

Jako kouči a konzultanti hledáme cesty, jak zvyšovat vlastní efektivitu za předpokladu vnitřní spokojenosti a tuto zkušenost předáváme i svým klientům.

Patříte-li mezi ty zdravotní subjekty, které akceptují současnou potřebu klientského servisu a orientaci na splnění očekávání pacientů/klientů, pomůžeme Vám měnit chování Vašich zaměstnanců a zvýšit tak motivaci Vašich klientů/pacientů "získat" požadovanou zdravotní péči právě u Vás.

Kateřina Koželská

Motto: "Kdo nezná přístav, do kterého se chce plavit, tomu není žádný vítr příznivý." 

Kateřina působí ve společnosti HORMED na pozici kouče, senior lektorky a mentorky a zároveň ji vede.

Má dlouholeté praktické zkušenosti ve zdravotnictví. Od r. 1996 působí jako lektor/mentor a kouč v řadě privátních i státních zdravotnických zařízeních, kde se zaměřuje především na dlouhodobou spolupráci v oblasti školení tzv. "soft skills" formou projektové i lektorské činnosti, individuálních konzultací, marketingových aktivit, koučování a dalších. Jejím cílem je pomoci zvýšit vnímání kvality poskytované zdravotní péče, zaměřuje se na změnu chování zdravotnických pracovníků.

Získané zkušenosti a výstupy pravidelně publikuje v odborných zdravotnických periodicích.

Jako lektor připravovala a vedla tréninkové programy pro řadu farmaceutických společností, společností v oblasti Medical Devices, dentálních i distributorských společností - AstraZeneca, B.Braun Medical, Coloplast, Egis Praha, Kavo, Mölnlycke Health Care, Novartis, Nutricia, Phoenix, ...

Zároveň připravuje a vede rozvojové a změnové programy pro řadu obchodních společností ( Sloane Park, Aramark, ČEZ, MAKRO, STROM Praha) i další projekty pro mobilní operátory, pomáhá budovat a rozvíjet prodejní týmy např. Nutricia, a.s., Nestlé, LSC, Sloane Park Property, Volný.CZ apod.

Kateřina je absolventkou kombinovaného studia pedagogika-psychologie-lékařství na Filozofické fakultě a Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy, které ukončila v r. 1994 magisterskou zkouškou. Téměř 4 roky pracovala na odděleních ARO a chirurgie.

V rámci dalšího vzdělání absolvovala řadu odborných výcviků zaměřených na komunikační, prezentační a prodejní dovednosti v ČR i zahraničí.

Je certifikovanou lektorkou a facilitátorkou společností Eagle´s Flight, certifikovanou specialistkou v oblasti profesní diagnostiky Hogan, certifikovanou lektorkou/konzultantkou AIVD. Je certifikována pro práci s programy a metrikami Persona Global, Mental Thougness (Duševní odolnosti) a Integrovaného leadership modelu. Má řadu výcviků v oblasti koučinku a mentoringu.

Je ambasadorskou vizuálních technik německé společnosti Neuland v ČR, mentorkou organizace Minerva21 podporující ženy v profesním uplatnění a od r.2016 spolupracuje s Business Institutem a přednáší v rámci MBA programu - Management a řízení ve zdravotnictví.

Ve volném čase se věnuje sportu a rodině. 

Mgr. Marcela Janíčková 

Motto: "Kdo chce hýbat světem, musí nejdřív pohnout sám sebou."

Marcela je vizuální facilitátorka, koučka a lektorka soft skills. Působí jako manažerka projektu www.visualcoach.cz a www.elevatorspeech.cz.

Marcela je ambasadorkou německé společnosti NEULAND pro vizualizaci v ČR. Jako lektorka vede skupinové workshopy s využitím vizualizace a facilitace. Má praktické zkušenosti s tvorbou prezentací, vizuálním zaznamenáváním konferencí, kulatých stolů a meetingů s využitím interaktivních technologií, tak i tradičním způsobem. Absolvovala mezinárodní program MasterClass Visual Facilitation bikablo akademie v Londýně a Varšavě, úspěšně absolvovala Coach Specific Training a 2-letý výcvik Gestalt přístupu.Je mentorkou organizace Minerva21 podporující ženy v profesním uplatnění.

Jana Erbenová

Motto: "Get better every day"

Jana působí na pozici procesní konzultantky a facilitátorky interních projektů.

Má zkušenosti z oblasti procesního consultingu. Konzultovala pro finanční instituce v Rakousku, Polsku, Maďarsku, Rusku, Chorvatsku i v České republice. Zaměřuje se na interní, ale i na zákaznické procesy a zákaznickou zkušenost. Kromě procesních projektů se zabývá i propagací projektů směrem do firmy formou krátkých videí. V této oblasti spolupracuje dva roky s Českou spořitelnou a v minulosti se učila od profesionálů z České televize. Mimo jiné vedla projekty pro Air Bank, Unicredit Bank, Raiffeisenbank, Česká spořitelna, Sberbank, OTP,Adastra Business Consulting a další.

Co o nás říkají naši klienti


Jobs.cz - Nenuďte prezentací, nadchněte obrázky

Náš přístup a hodnoty

Čím méně mluvíme, tím více Vás posloucháme...

Veškeré vzdělávací projekty jsou realizovány tak, aby výstupem byly konkrétní dovednosti aplikovatelné v praxi. Cílem není pouze pasivně ukazovat správná řešení, dávat jednotný návod všem zúčastněným, ale posilovat samostatné myšlení , individualitu a osobnost každého jedince a formou zpětné vazby pomáhat odhalit jeho silné a slabé stránky. Samozřejmostí je využívání moderní techniky , jejíž použití podporuje aktivní zapojení účastníků a současně zvyšuje i jejich zájem a pozornost v průběhu celého školení. Semináře jsou koncipovány podle individuálních požadavků klientů a mohou být upraveny, příp. doplněny dle aktuálních potřeb i v samotném průběhu. Na závěr obdrží každý účastník doporučení k dalšímu osobnímu rozvoji.

Modelové situace zařazované v průběhu tréninku, vychází z potřeb zadávající firmy (aplikace na konkrétní situace a podmínky) a praktických zkušeností lektorů, získaných na základě jejich vlastní práce v terénu. Výstupem tréninku je okamžitá schopnost používat nabyté zkušenosti v praxi.

Snažíme se o maximální vizualizaci a přehlednost vzdělávacího programu. Využíváme moderační tabule, dataprojektor, pracovní listy. Všechny tyto vizualizační pomůcky napomáhají dobrému zapamatování a tvoří most k follow-up.

Klademe důraz na follow-up - účastníkům věnujeme péči i po tréninku metodou supervize, případně training on the job, koučování, apod.

Jaké jsou naše priority?

  • Individualita - respektujeme Vaše individuální potřeby a požadavky, proto se zaměřujeme zejména na kurzy "šité na míru". Nabízíme tématické moduly, jejich skladbu necháváme na Vašem výběru.
  • Kvalita - nerozhoduje velikost společnosti, ani počet školících dní, rozhodujete Vy - náš spokojený klient
  • Komplexnost - respektujeme, že vzdělávání je celoživotní proces a proto Vám nabízíme komplexní programy od A až do Z
  • Flexibilita - jsme malý tým, který je schopný interaktivně komunikovat a přizpůsobovat se Vašim požadavkům
  • Znalost "českého prostředí" - programy, které pro Vás připravujeme reagují na požadavky a aktuální situaci českého trhu
  • Dlouhodobé projekty - myslíme si, že jednorázové vzdělávání není efektivní a proto se zaměřujeme na dlouhodobou spolupráci s Vámi našimi klienty
  • Praktické zkušenosti našich lektorů - navazujeme spolupráci s lektory, kteří nabyli dosavadní zkušenosti vlastní praxí ve svých oborech, tyto dovednosti jdou ruku v ruce s jejich psychologickými a pedagogickými znalostmi