PRODEJNÍ DOVEDNOSTI: Zkušenosti z našich seminářů očima účastníků

04.06.2019

Prodejními dovednostmi se zabývají lektoři společnosti HORMED již 10 let a získali na tomto poli rozsah a zkušenosti aplikované na aktuální podmínky ČR. Při sestavování programu vychází společnost nejenom z profesních zkušeností, ale zejména dlouholeté praxe lektorů, kteří se věnují oblasti "soft skills" - zejména komunikačním, prodejním a prezentačním dovednostem.

Za období poslední 3 roky absolvovalo seminář "Prodejní dovedností" 860 účastníků. Naše společnost po každém semináři vyhodnocuje úspěšnost programu u účastníků formou polostrukturovaného dotazníku. Na náhodně vybraném vzorku 200 vyplněných dotazníků jsme zpracovali statistické šetření, které Vám nyní předkládáme. Z této skupiny se zúčastnilo 122 účastníků firemního semináře (seminář "šitý na míru") a dalších 78 veřejného semináře.

Jak jsou spokojeni ti, kteří se semináře zúčastnili?

Dvě třetiny účastníků na položenou otázku odpovědělo ANO, téměř každý pátý VELICE a 5% se nevyjádřilo.


Splňujeme Vaše očekávání?

Na uvedenou otázku téměř polovina (přesně 46%) odpovídá, že absolvování školení předčilo očekávání, 40 % odpovídá, že školení splnilo očekávání a 14% částečně. Konkrétně 5 odpovědělo slovně částečně, 9 v rozmezí 70 - 90%.


Využívají absolventi semináře získané dovednosti v praxi?

92% odchází s vědomím, že získané dovednosti, jsou pro ně přínosem, které ihned uplatní v praxi. Zbývajících 8% odpovídá: budu se snažit, doufám, snad ano.


Jak odpověděli účastníci na otázku:

1)   "V čem Vám konkrétně pomáhají získané znalosti a dovednosti v praxi?"

 • ...rozšířila jsem si dosavadní zkušenosti formou praktických procvičení na modelových situacích.
 • ...seminář mě zaujal, uvědomuji si chyby a našla jsem řešení
 • ...zlepšení v uzavírání dohod
 • ...nové možnosti navázání kontaktu s klientem
 • ...naučil jsem se účelnější metodu prodeje
 • ...práce s otázkami
 • ...řešení konkrétních situací
 • ...ujasnil jsem si hodně dotazů, se kterými jsem se v praxi setkal
 • ...děkuji za inspiraci v terénu
 • ...podnětný přístup
 • ...dozvěděla jsem se mnoho informací o situacích, ve kterých jsem měla nedostatky
 • ...ukázalo mi to směr do obchodního života
 • ...naučil jsem se, jak má vypadat prodejní rozhovor

2)   "Co oceňujete na našich seminářích?"

 • ...téma šité na míru
 • ...znalost praxe
 • ...prostor pro vyzkoušení konkrétních situací
 • ...praktické ukázky situací
 • ...bylo to ze života
 • ...malá skupina lidí
 • ...možnost aktivní účasti
 • ...řada příkladů
 • ...dobrý systém učení z praxe, logická návaznost
 • ...otevřenost, příjemná atmosféra

3)   "Co chcete zlepšit? I my se učíme...?"

 • U veřejných seminářů:
 • ...málo času, větší časový prostor pro nové poznatky
 • ...2 dny, krátká doba
 • U firemních seminářů:
 • ...školení proběhlo v centrále, byli jsme rušeni, neustále musíme řešit pracovní problémy
 • ...přítomnost nadřízeného mi bránila více se projevit bezprostředně

Na základě našich zkušeností: vytváříme nadstavbové moduly, které stručně zopakují poznatky z praxe a naváží na nové, prohlubující znalosti. Naši lektoři používají moderní trendy ve vzdělávaní dospělých, a průběžně je zařazují v dalších programech.

Vítáme všechny další nápady, které povedou k vaši spokojenosti.

Článek je majetkem společnosti HORMED s.r.o. Článek ani žádná jeho žádná část nesmí být použity bez souhlasu společnosti HORMED s.r.o.